اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 622
تعداد پذیرش 177

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 252388
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174688
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 251 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6276 روز
درصد پذیرش 28 %