انتشار شماره 21- بهار و تابستان 1400 به زبان انگلیسی

 به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند:

 شماره 21- بهار و تابستان 1400 به زبان انگلیسی منتشر می‏گردد، لذا از علاقه مندان دعوت میگردد مقالات خود را تا پاییز 1399 جهت بررسی و داوری ارسال فرمایند