کسب رتبه الف نشریه در ارزیابی سال ۹۸ نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در پی اعلام دفتر سیاستگذاری و امور پژوهشی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری مبنی بر اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی کشور در سال 98؛ نشریه علمی- پژوهشی «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» براساس معیارها و شاخص‌های اعلام شده رتبه الف را کسب نموده است.