در تازه‌ترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)؛ این نشریه موفق به قرار گرفتن در چارک اولQ1 شده‌است.

در تازه‌ترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)؛ این نشریه موفق به قرار گرفتن در چارک اولQ1 شده‌است.