تعداد مقالات: 174
128. مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی(آمفا)

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 123-150

رضا مراد صحرایی؛ سیّد اکبر جلیلی


129. تأثیر آموزش شبکه‏های واژگانی بر درک مطلب فارسی‏آموزان غیر ایرانی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-161

شهلا رقیب‏دوست؛ رویا جدیری جمشیدی


130. طراحی یک بسته‏ ی الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایه‏ ی زبان فارسی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

زری سعیدی؛ حسنیه شرفی‏ نژاد


131. آموزش زبان فارسی به لاری‏ زبانان بر مبنای تحلیل مقابله‌ای و روش تکلیف‌محور

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-164

مهین ناز میردهقان؛ بهزاد مریدی؛ محمد اورنگ


132. تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگاره‌ی اندرسون بر درک متون اسلامی

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-142

مهین ‏ناز میردهقان؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره عبداللهی پارسا


133. ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-150

سعیده شمسائی؛ محمدرضا هاشمی


134. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-170

زری سعیدی؛ شهره‌ سادات سجادی


135. تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-161

سیّد اکبر جلیلی؛ سیّد مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان


136. مهارت های شنیداری فارسی‌آموزان غیرایرانی: مقایسه ی کلاس‌های مجازی و حضوری

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

احمد صفارمقدم؛ شهره مختاری؛ محمد سعیدنیا


137. An Investigation into Research Methodology and Research Orientation of the Studies Published in Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-140

Rahman Sahragard؛ Hussein Meihami


138. مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه‌ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-163

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


139. هوش فرهنگی و یادگیری مهارت‏های زبان فارسی در فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

مهدی خدادادیان؛ سید مهدی ابطحی


140. مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-152

یداله شکری؛ شهرام نقش بندی؛ عصمت اسماعیلی؛ زهرا استادزاده


141. سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

مهرداد اصغرپور ماسوله؛ حسن ذوالفقاری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا عباسی


142. رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-136

حمیدرضا برابری؛ عطیه کامیابی گل؛ محمود الیاسی


143. تأثیر پیشینه ی زبانی و جنسیت بر میزان انگیزش در فارسی ‏آ‏موزان غیرایرانی در طول یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-126

زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد


145. بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-136

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی


146. ارزیابی اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دیدگاه انسجام

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-168

نگار داوری اردکانی؛ هاجر آقاابراهیمی


147. بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-179

حدائق رضایی؛ محمّد علی‌پور


149. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-171


150. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-145