نویسنده = Zamani، Gerannaz
تعداد مقالات: 1
1. The First Corpus-Based Persian Academic Word List:Development and Pedagogical Implications

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-64

Reza Rezvani؛ Abbas Gholtash؛ Gerannaz Zamani