نویسنده = رضائی، حدائق
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عمق خط بر خطاهای املایی دانش‌آموزان آذری‌زبان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 98-75

اعظم رستمی؛ حدائق رضائی؛ عادل رفیعی