نویسنده = صداقت، الهام
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای بیان تقاضا: مقایسه‏ ی فارسی‏ آموزان خارجی با فارسی‏ زبانان

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-29

مریم سادات غیاثیان؛ زهره اسلامی راسخ؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ الهام صداقت