نویسنده = صحرایی، رضا مراد
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی برنامه‌ی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-87

شهره سادات سجادی؛ رضا مراد صحرایی


2. کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانیِ کارکردیِ فارسی‏ آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-37

افسانه غریبی؛ رضا مراد صحرایی