خطاهای نحوی تالشی‌زبان‌ها در کاربرد زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی- دانشگاه گیلان

چکیده

در حوزه‌ی فراگیری زبان دوم، همواره این فرضیه وجود داشته است که زبان­آموزان، عناصری از زبان مادری خود را در زبان دوم به‌کار می‌گیرند. در پی این فرضیه، نظریه‌های زیادی نیز مطرح شده‌ است که این پژوهش با توجه به نظریه‌ی «تحلیل خطا» به بررسی خطاهای نحوی 133 دانش­آموز تالشی‌زبان مقاطع سوم، چهارم و پنجم ابتدایی روستاهای عنبران بالا و پایین شهرستان نمین استان اردبیل در نگارش به زبانِ فارسی پرداخته است. بدین­ منظور، انواع خطاهای دستوری از متن‌های نگارش یافته توسط دانش‌آموزان تالشی‌زبان استخراج شده­ و سپس با بررسی خطاها، دلایل و منابع ایجاد خطا مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته ­تا مشخص شود خطاها در چه مواردی و به چه دلایلی ایجاد شده‌اند. مبنای نظری این واکاوی، دسته‌بندی کوردر (1975) بوده است که اعتقاد دارد خطاها، بر پایه‌ی منابع ایجاد خطا، به سه دسته‌ی «خطاهای بین‌زبانی»، «خطاهای درون‌زبانی» و «خطاهای آموزشی» تقسیم می­شوند. داده‌های به دست آمده از تحلیل خطاهای دانش‌‌آموزان تالشی‌زبان نشان داد که انواع خطاهای نحوی در نوشتار این زبان­آموزان وجود دارد، ولی تعداد «خطاهای آموزشی» نسبت به دیگر خطاها بیشتر است. در میان انواع خطاهای تفکیک‌شده، خطاهای «عدم مطابقت شناسه‌ی فعل با فاعل (نهاد)»، به‌ویژه در میان خطاهای آموزشی، بیشتر از دیگر انواع خطاها بوده است؛ یافته­های این پژوهش علاوه بر آن که توصیفی از خطاهای تولید شده توسط دانش‌آموزان تالشی‌زبان را ارائه می‌دهد، می‌تواند بر ضرورت بهبود و اصلاح روش­های تدریس و منابع آموزشی مانند کتاب‌های آموزش زبان فارسی تأکید نماید تا از این طریق شاهد کاهش خطاهای آموزشی نیز باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syntactic Errors of Talyshi-speaking Learners in Persian

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Monshizadeh 1
  • Kyumarth Khanbabazadeh 2
چکیده [English]

Language learners tend to use their mother tongue while learning a second language Conducted in error analysis framework, this study was aimed at investigating the Persian syntactic errors in pieces of writing of a group of Talysh-speaking students in north-and south-Anbaran villages in Gilan. The Participants were third, fourth, and fifth grade elementary school students. The reasons and origins of errors were examined according to different types of errors in their pieces of writing. Regarding the origin of errors based on Corder (1975), the language learners’ errors were divided into three categories of inter-lingual errors, intra-lingual errors and educational errors. Findings showed that educational errors were more frequent than other types of errors. In addition, the subject-verb disagreement, especially in educational errors, was more frequent than other errors. The findings suggest that educational errors be paid closer attention in Persian Teaching Centers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error analysis
  • Interlanguage error
  • Intralanguage error
  • Educational Error
احمدیان، ا. (‌1383‌)‌. بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش‌آموزان کُردزبان گویش مهاباد در سطح متوسط زبان‌آموزی‌. رساله­ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
اکبرپور، ج. (1381). بررسی خطاهای نوشتاری زبان‌آموزان مازندرانی زبان پایه چهارم و پنجم شهرستان بهشهر. رساله­ی‌ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
اورانسکی،آی. م. (1378). فقه اللغه ایرانی. ترجمه‌ی کریم کشاورز. تهران: انتشارات پیام.
درستکار، ر. (1387). بررسی خطاهای نحوی ترک­زبانان مقطع دبیرستان در نگارش و کاربرد زبان فارسی. رساله­ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رضایتی، م. (1384). ارگیتو در گویش تالشی. مجله‌ی زبان­شناسی، سال بیستم شماره اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
رضایتی،م. (1386). زبان تالشی توصیف گویش مرکزی. رشت: فرهنگ ایلیا.
ستاری گل‌باغی، م. (1380‌). تحلیل خطاهای واژگانی لک‌زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی. رساله­ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
لدو، ر. (1367). زبان‌شناسی در میان فرهنگ‌ها. ترجمه‌ی علی درزی. تهران: انتشارات دانشگاهی.
کاظمی، ف. (1384). بررسی خطاهای نحوی لک‌زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی. رساله­ی‌ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Corder,s. p. (1975). Error Analysis, Interlanguage and Second Ianguage Acquisition. Language Teaching, 8(4): 201-218.
Fries, C. C. (1945). Teaching and Learning as a Foreign Language. University of Michigan Press.
Fisiak, J. (Ed.). (1980). Theoretical Issues in Contrastive Linguistics (Vol. 12). John Benjamins Publishing.
Keshavarz, M. H. (1994). Contrastive Analysis and Error Analysis. Rahnama Publication.
Yule, G. (1994). The Study of Language. Cambridge University Press.