دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1395، صفحه 1-145 (دوفصلنامه) 

مقاله پژوهشی

واژه‌ در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان: پژوهشی پیکره‌بنیاد

صفحه 3-26

کیومرث جهانگردی؛ مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی؛ امیررضا وکیلی فرد


ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان

صفحه 27-46

علی علیزاده؛ عطیه کامیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گل؛ طاهره وحیدی‌فردوسی


سطح‌بندی‌ متون پزشکی فارسی برای‌ غیر فارسی‌زبانان: انگاره‌ای برپایه ی دستور نظام‌مند- نقش‌گرای هلیدی

صفحه 47-74

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی

صفحه 95-122

زهرا سادات حسینی؛ محمد رضا پهلوان نژاد؛ رضامراد صحرایی؛ علی افخمی