تعداد مقالات: 195
52. ساخت آزمون خواندن برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره‌ی سنجش شناختی تشخیصی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-30

حسن تقییان؛ ابراهیم خدایی؛ عباس بازرگان؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری


53. بررسی مشخصه‌های فای در گفتار فارسی‌آموزان و چالشی در رویکرد کمینه‌گرا

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

فریده حق‌بین؛ سارا کیانی


54. بررسی میزان انگیزش و جهت‌گیری فارسی‌آموزان ترکی‌زبان در یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

احمد فرشبافیان؛ اسماعیل صفائی اصل؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاعی؛ یوسف آرام


56. پیشرفت تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-20

جلال رحیمیان؛ زهره صدیقی فر


57. بازنمایی اصول انگاره‏ ی نیشن و مک‏ آلیستر در برنامه‏ های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏ زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-36

رضامراد صحرایی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ مریم سلطانی


58. نقش درک میان فرهنگی و نگرش به مدرس در اضطراب یادگیری فارسی‌آموزان

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-3

اعظم کریمی


59. ضرورت رویکرد نظام‌مند به آزمون‌سازی در زبان فارسی: مقایسه‌ی برآوردهای مدرّسان و واقعیتِ آماری

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-3

سیّد اکبر جلیلی؛ مهدی خدادادیان


60. تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-70

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه


61. تحلیل فرایندهای کتاب‏ های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‏ زبانان: مطالعه‏ ی موردی رویکرد نقش گرای نظام مند

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ لیلا الهیان


62. Corpus-Based Insights into Modeling a Level-Specific Persian Language Proficiency Test (PLPT): Development and Factor Structure of the PLPT Listening Tasks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-42

Mahmood Bijankhan؛ Parvaneh Shayestefar


63. غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی


64. بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-50

عطیه کامیابی گل؛ لیلا تابش فر


65. استنباط واژگانی و یادگیری کلمات: مقایسه ی تأثیر تمرین لغت و ارزشیابی پویای گروهی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-44

خسرو بهراملو؛ سامان عبادی؛ عادل اسماعیلی


66. رابطه‏ی جنسیت و به کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-59

امیررضا وکیلی فرد؛ شراره خالقی زاده


67. نقش واژگان بسامدی در ارزیابی مهارت واژگانی فارسی ‏آموزان

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-45

محمود بی جن خان؛ عباس نصری؛ شهره جلایی


70. ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-46

علی علیزاده؛ عطیه کامیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گل؛ طاهره وحیدی‌فردوسی


71. احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه‌ی آنها با یکدیگر در فارسی‌آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

عبدالجواد احمدی؛ امیررضا وکیلی فرد؛ معصومه صفری کرهرودی


72. ارزیابی تولیدات نوشتاری فارسی‌آموزان سطح پیشرفته: طراحی یک چارچوب جزیی‌نگر

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

سید اکبر جلیلی


73. آموزش جمله‏های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان:مقایسه‏ی دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-59

محمد دبیرمقدم؛ زهره صدیقی‏فر


74. بازخوردهای تصحیحی و پاسخ به آن‏ها در کلاس‏ های فارسی‏ آموزانِ خارجی

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-56

رضامراد صحرایی؛ مرضیه سادات اعتمادالاسلامی


75. تحلیل خطاهای نحوی فارسی‌آموزان اردوزبان

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-64

رضوان متولیان نائینی؛ رسول ملکیان